lunes, 9 de enero de 2012

Currículum Bimodal

Un cop havent llegit l’article ¿Què és el currículum bimodal? (versión 2.1), extret del blog www.peremarques.net, he arribat a la conclusió que en la societat actual, on la base d’aquesta són la informació i la comunicació, poder aplicar el currículum bimodal en l’educació és un gran pas per potenciar totes les capacitats intel·lectuals, i així poder formar a més persones i més preparades, evitant l’abandonament d’individus que anteriorment no es consideraven preparats intel·lectualment.
Així doncs, el currículum bimodal, és a dir, la combinació d’activitats memorístiques i pràctiques, pot contribuir a la reducció del fracàs escolar i incentivar a l’alumnat en la llargada del procés educatiu. Ja que amb aquest currículum es tenen en compte valors que abans s’ometient i no es reconeixien com habilitats intel·lectuals (com són: l’anàlisi, la síntesi, el raonament hipotètic-deductiu, etc).
Per tant, penso que aquest mètode es pot aplicar, i de fet ja s’està aplicant, al món educatiu; tant a estudis primaris, secundaris o universitaris. En cadascun d’ells, però, el mètode s’ha d’aplicar d’una manera personalitzada, valorant l’edat, el context i el nivell de l’alumnat.

Quines TIC sé i quines m'agradaria saber

En aquesta emergent societat de la informació i la comunicació, cada cop generalitzem més l'ús de les potents tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest ús comporta canvis en tots els àmbits i nous coneixements per adquirir. Jo, tot i que he viscut en aquest període i, per tant, estic molt relacionada amb els nous coneixements que aquest canvi requereix per una bona adaptació, encara manco de certs sabers i aplicacions necessàries.

Conec i utilitzo correctament les eines tecnològiques per la recerca i  la selecció d'informació (ex: google). També sé utilitzar els instruments informàtics que faciliten el procés de la informació en qualsevol assignatura o elaboració de treballs: Word, Power Point, etc. Per altra banda sé utilitzar les TIC com a instrument cognitiu i per processar informacions, com fulls de càlcul, gestors de bases de dades, etc. (excel). O com a medi de comunicació i interacció social (com l' e-mail, el messenger, el google docs, el dropbox, crear blogs o el facebook).

Però tots aquests coneixements no els potencio al màxim, no utilitzo totes les seves aplicacions ni els seus avantatges, cosa que m'agradaria. També desconec altres aplicacions de les TIC que m'agradaria adquirir i fomentar-ne una base sòlida, com aplicacions per docents, per dinamitzar i personalitzar les classes, o pagines on trobar ajudes i reforços per poder formar-me millor i no deixar de fer-ho.

lunes, 19 de diciembre de 2011

El meu somniTots escollim la nostra futura professió per algun motiu propi i personal. Però, a banda d'aquest motiu, i un cop tens clara la teva decissió, crees un somni o desig professional de futur, uns objectius i unes metes on vols arribar.

El meu somni és tenir les millors qualitats com a mestra, aquelles necessaries per saber tractar i ajudar els nens que hagi d'educar durant tota la meva vida professional, podent-les millorar i transformar quan sigui necessari. Per altra banda, m'agradaria poder difondre les meves qualitats en una escola pública, que disposi dels valors humans fonamentals i que valori molt la integració global, la humanització i cooperació dels alumnes, i no es centri tant en la intel·ligència i el futur benestar d'una minoria. D'aquesta manera, m'agradaria influir positivament en la vida de tots els alumnes, i ser recordada com aquella mestra que els va cuidar i ajudar durant la seva infància de la millor manera de la que haguessin pogut disposar.

Per últim, i no per això menys indispensable que el que ja he explicat, m'agradaria poder comptar amb un equip de docents molt cooperatiu i comprensiu, solidari i treballador.

Poesia de tardor

Estem a la tardor,
i no fa pas calor,
arribarà la primavera
i cantarà la sumera.