lunes, 9 de enero de 2012

Currículum Bimodal

Un cop havent llegit l’article ¿Què és el currículum bimodal? (versión 2.1), extret del blog www.peremarques.net, he arribat a la conclusió que en la societat actual, on la base d’aquesta són la informació i la comunicació, poder aplicar el currículum bimodal en l’educació és un gran pas per potenciar totes les capacitats intel·lectuals, i així poder formar a més persones i més preparades, evitant l’abandonament d’individus que anteriorment no es consideraven preparats intel·lectualment.
Així doncs, el currículum bimodal, és a dir, la combinació d’activitats memorístiques i pràctiques, pot contribuir a la reducció del fracàs escolar i incentivar a l’alumnat en la llargada del procés educatiu. Ja que amb aquest currículum es tenen en compte valors que abans s’ometient i no es reconeixien com habilitats intel·lectuals (com són: l’anàlisi, la síntesi, el raonament hipotètic-deductiu, etc).
Per tant, penso que aquest mètode es pot aplicar, i de fet ja s’està aplicant, al món educatiu; tant a estudis primaris, secundaris o universitaris. En cadascun d’ells, però, el mètode s’ha d’aplicar d’una manera personalitzada, valorant l’edat, el context i el nivell de l’alumnat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario