lunes, 9 de enero de 2012

Quines TIC sé i quines m'agradaria saber

En aquesta emergent societat de la informació i la comunicació, cada cop generalitzem més l'ús de les potents tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest ús comporta canvis en tots els àmbits i nous coneixements per adquirir. Jo, tot i que he viscut en aquest període i, per tant, estic molt relacionada amb els nous coneixements que aquest canvi requereix per una bona adaptació, encara manco de certs sabers i aplicacions necessàries.

Conec i utilitzo correctament les eines tecnològiques per la recerca i  la selecció d'informació (ex: google). També sé utilitzar els instruments informàtics que faciliten el procés de la informació en qualsevol assignatura o elaboració de treballs: Word, Power Point, etc. Per altra banda sé utilitzar les TIC com a instrument cognitiu i per processar informacions, com fulls de càlcul, gestors de bases de dades, etc. (excel). O com a medi de comunicació i interacció social (com l' e-mail, el messenger, el google docs, el dropbox, crear blogs o el facebook).

Però tots aquests coneixements no els potencio al màxim, no utilitzo totes les seves aplicacions ni els seus avantatges, cosa que m'agradaria. També desconec altres aplicacions de les TIC que m'agradaria adquirir i fomentar-ne una base sòlida, com aplicacions per docents, per dinamitzar i personalitzar les classes, o pagines on trobar ajudes i reforços per poder formar-me millor i no deixar de fer-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario